Agrárjog

 • borjog
 • termőföld adásvétel, haszonbérlet

Ingatlanjog

 • adásvételi szerződés
 • ajándékozási szerződés
 • bérleti szerződés
 • jogterületet érintő ügyekben peres és peren kívüli jogi képviselet

Civil szektor

 • egyesület, alapítvány, nonprofit gazdasági társaság képviselete - alapítás, módosítás, működés során

Társasági jog, cégjog

 • cégalapítás
 • cégfelvásárlás
 • átalakulás, beolvadás, kiválás
 • tőkeemelés, tőkeleszállítás
 • felszámolás, végelszámolás

Büntetőjog, szabálysértési ügyek

 • képviselet szabálysértési, magánvádas, pótmagánvádas és büntetőeljárásokban - terhelt, és tanú esetében is

Családjog

 • házassági szerződés
 • házassági bontóper
 • gyermekelhelyezés iránti, gyerektartásdíjjal kapcsolatos per
 • házassági vagyonmegosztás iránti per

Szellemi tulajdon védelme, védjegy jog

 • szerzői jog
 • szabadalmi eljárás
 • formatervezési minta
 • védjegy hazai, közösségi és nemzetközi lajtromoztatása
 • védjegybitorlási per
 • oltalmi idő meghosszabbítása

Önkormányzatok

 • peres, peren kívüli jogi képviselet
 • szerződések készítése, véleményezése, tanácsadás

Munkajog

 • munkaszerződések
 • munkaviszony megszüntetése
 • munkaügyi peres képviselet

Sajtójog

 • képviselet sajtó-helyreigazítási perekben

Polgári jog

 • polgárjogi (pl.: adásvételi, bérleti, vállalkozási, szállítási) szerződések
 • kártérítési perek
 • követeléskezelés
 • peres és peren kívüli jogi képviselet

Felkeltettem érdeklődését? Keressen bátran!

Szakmai tevékenységem során elsősorban arra törekszem, hogy ügyfeleim számára megbízható, gyors partnerré válhassak.