MAGÁNSZEMÉLYEK, CÉGEK, ÖNKORMÁNYZATOK

Számos jogterületen látom el mind magánszemélyek, mind céges ügyfelek, önkormányzatok, hatósági szervek jogi képviseletét eseti, illetve állandó megbízások alapján - minderről részletesen a “ Tevékenységek” menüpontban olvashat.

Tovább olvasom

BORJOG, TERMŐFÖLD

Szőlészeti, borászati tevékenységgel összefüggő, illetve termőfölddel kapcsolatos ügyletek teljeskörű lebonyolítása.

Tovább olvasom

TAKARNET, E-CÉGELJÁRÁS, E-PERES

HOZZÁFÉRÉS

Irodám modern számítástechnikai rendszerrel, TAKARNET hozzáféréssel és az elektronikus cégeljárásokhoz, fizetési meghagyásos eljárásokhoz szükséges eszközökkel is rendelkezik.

Tovább olvasom

Milyen ügyekben segíthetek?

Szakmai tevékenységem során elsősorban arra törekszem, hogy ügyfeleim számára megbízható, gyors partnerré válhassak.

Ingatlanjog

adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés, bérleti szerződés, jogterületet érintő ügyekben peres és peren kívüli jogi képviselet

Agárájog, borjog

termőföld adásvétel, haszonbérlet, borjog, mezőgazdasági termelési célú egyéni (családi, őstermelő, gazdálkodó) és jogi személyiségű szervezetek képviselete, telepítési jogok, bormegnevezések védelme, eredetvédelem, hungarikumok

Polgárjog

polgárjogi (pl.: adásvételi, bérleti, vállalkozási, szállítási) szerződések, kártérítési perek, követeléskezelés, peres és peren kívüli jogi képviselet

Társasjog, cégjog

cégalapítás, cégfelvásárlás, átalakulás, beolvadás, kiválás , tőkeemelés, tőkeleszállítás, felszámolás, végelszámolás

Civil szektor

egyesület, alapítvány, nonprofit gazdasági társaság képviselete - alapítás, módosítás, működés során

Családjog

házassági szerződés, házassági bontóper, gyermekelhelyezés iránti, gyerektartásdíjjal kapcsolatos per, házassági vagyonmegosztás iránti per

Öröklés, hagyatéki ügyek

végrendelet és halál esetére szóló egyéb szerződések készítése, tanácsadás, jogi képviselet hagyatéki eljárás során

Sajtójog

képviselet sajtó-helyreigazítási perben és peren kívüli eljárásban

Büntetőjog, szabálysértési ügyek

képviselet szabálysértési, magánvádas, pótmagánvádas és büntetőeljárásokban - terhelt, és tanú esetében is

Munkajog

munkaszerződések, munkaviszony megszüntetése, munkaügyi peres képviselet

Szellemi tulajdon védelme, Védjegy jog

szerzői jog, szabadalmi eljárás, formatervezési minta, védjegy hazai, közösségi és nemzetközi lajstromoztatása, védjegybitorlási per, oltalmi idő meghosszabbítása

Önkormányzatok

peres, peren kívüli jogi képviselet, szerződések készítése, véleményezése, tanácsadás